Open post

Avery Dennison ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

ร่วมบริจาคเข้ามูลนิธีรามาธิบดี โดย Avery Dennison Avery Dennison บริษัทฟิล์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกจากประเทศอเมริกา มีแนวความคิดที่จะขอเรียนเชิญกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) เข้าร่วมบริจาคเงินในการต่อชีวิตผู้ป่วยและการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 1/10/62 – 30/9/63 เป็นระยะเวลา 1 ปี เงื่อนไขการบริจาคเข้ามูลนิธีรามาธิบดี Business Partner แจ้งสรุปยอดขายฟิล์มทุกๆสิ้นเดือน ส่งยอดขายฟิล์มให้ Avery Dennison Avery Dennison จะจ่ายเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีโดยจ่ายกล่องละ 10 […]

อ่านต่อMore Tag
Scroll to top